Ανακοίνωση

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων λόγω του Κορωνoϊού η ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. θα δέχεται Πελάτες μόνον για υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Σταθερό τηλέφωνο:  25310 72200

Στα κινητά για τεχνική υποστήριξη:

694 298 2229
694 298 2228
694 298 2225

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media

και στο e-mail:komtech@prisma.gr

Υποστήριξη Δημοσίου Τομέα

Η Prisma Center με τη πολύχρονη εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματώνει λύσεις προσαρμοσμένες στις τρέχουσες ανάγκες των δημόσιων οργανισμών προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση της λειτουργίας τους και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες.

Οι λύσεις αυτές αφορούν Back Office συστήματα, Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Enterprise Portals, Εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού κ.α. Σε συνεργασία με την SingularLogic παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ανάγκες των Δημόσιων φορέων και σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα Genesis προσφέρει ενσωματωμένα εργαλεία με στόχο να καλυφθούν απαιτήσεις όπως:

  • Οικονομική και Διοικητική Πληροφόρηση
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση Στοχοθεσίας καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
  • Διαχείριση και παρακολούθηση Προμηθειών
  • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης Έργων
  • Δ.Ε.ΥΑ
  • Μισθοδοσία και Διαχείριση Προσωπικού