Λύσεις για Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά συστήματα για μικρομεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα:

 • Ολοκληρωμένη εμπορολογιστική παρακολούθηση
 • Εντατική λιανική (Retail)
 • Παρακολούθηση E-shop
 • Ασύρματη παραγγελιοληψία
 • Υπόδειξη επαγγελματικών ευκαιριών και υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
 • Διαχείριση μισθοδοσίας
 • Υψηλού επιπέδου ολοήμερη υποστήριξη με άρτια καταρτισμένους συμβούλους

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης λογιστικού γραφείου:

 • Εύκολη και γρήγορη παρακολούθηση όλων των τροποποιήσεων που προκύπτουν από τις αλλαγές στην νομοθεσία
 • Σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον με δυνατότητα αντιμετώπισης λαθών και προβλημάτων με εύχρηστο τρόπο
 • Άμεση ενσωμάτωση νέων εντύπων και εργασιών
 • Δυνατότητα μαζικής μεταφοράς δεδομένων από εμπορικές εφαρμογές
 • Υποστήριξη από συμβούλους με γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας